N. Olfactorius е:

N. Olfactorius е:

Верният отговор е А) N. Olfactorius е ървият краниален нерв, специфично сетивен нерв, отговарящ за обонянието.

Verified by Dr. Petya Stefanova