Хофман и Трьомнер са:

Хофман и Трьомнер са:

Хофман и Трьомнер са флексорно-клонични рефлекси от групата на Росолимо, които могат да бъдат положителни двустранно симетрично като нормална находка при здрав човек.

Verified by Dr. Petya Stefanova