Ригидно повишен мускулен тонус е характерен за:

Ригидно повишен мускулен тонус е характерен за:

Верният отговор е С) Паркинсонов синдром. Ригидно повишеният мускулен тонус е характерен за Паркинсоновия синдром.

Verified by Dr. Petya Stefanova