Психични разстройства на късната възраст са:

Психични разстройства на късната възраст са:

Верните отговори са А, В и F. Трите главни когнитивни разстройства са делир, деменция и амнестично разстройство.

Verified by Dr. Petya Stefanova