При теста на Ромберг пациентът залита с отворени и затворени очи. Каква е интерпретацията на теста?

При теста на Ромберг пациентът залита с отворени и затворени очи. Каква е интерпретацията на теста?

Верният отговор е В) Ромберг отрицателен.

Verified by Dr. Petya Stefanova