При тежка полирадикулопатия (синдром на Гилен-Баре) се наблюдава:

При тежка полирадикулопатия (синдром на Гилен-Баре) се наблюдава:

Верният отговор е С - при тежка полирадикулопатия (синдром на Гилен-Баре) се наблюдава хипорефлексия - засягане на периферен (долен) двигателен неврон.

Verified by Dr. Petya Stefanova