При пациент с остър инсулт рефлексът Бабински:

При пациент с остър инсулт рефлексът Бабински:

Верният отговор е А - Бабински се позитивира веднага след засягане на централния двигателен неврон.

Verified by Dr. Petya Stefanova