При пациент с главоболие, кое твърдение на пациента определя състоянието като спешно?

При пациент с главоболие, кое твърдение на пациента определя състоянието като спешно?

При пациент с главоболие, кое твърдение на пациента определя състоянието като спешно?

Верният отговор е А. Когато пациентът сподели, че настоящото главоболие е много силно и то е най-силното, което е изпитвал досега през живота си, той незабавно трябва да се консултира в спешен център, защото този тип описание е известно като "червен флаг" - съмнение за мозъчен кръвоизлив.

Verified by Dr. Petya Stefanova