При носо-показалечна проба със затворени очи пациентът докосва дясното си око вместо върха на носа си. Как се нарича това?

При носо-показалечна проба със затворени очи пациентът докосва дясното си око вместо върха на носа си. Как се нарича това?

Верният отговор е В) дисметрия

Verified by Petya Stefanova