При изследване на координацията пациентът е помолен да докосне с върха на показалеца си върха на носа си с едната и след това с другата ръка. Първо с отворени, а след това със затворени очи. Как се нарича тази проба?

При изследване на координацията пациентът е помолен да докосне с върха на показалеца си върха на носа си с едната и след това с другата ръка. Първо с отворени, а след това със затворени очи. Как се нарича тази проба?

Верният отговор е D) носо-показалечна проба

Verified by Dr. Petya Stefanova