Последователността на участващите единици в рефлексната дъга на коленния рефлекс е:

Последователността на участващите единици в рефлексната дъга на коленния рефлекс е:

Верният отговор е D. Рецептор (сухожилието на m. quadriceps femoris), Сетивен неврон (сетивни влакна на n. femoralis), Интерневрон (асоциативната част е на ниво L2-4 гръбначно-мозъчни сегменти), Двигателен неврон (двигателни влакна на n. femoralis), Ефектор (m. quadriceps femoris).

Verified by Dr. Petya Stefanova