Паркинсоновият тремор се наблюдава при:

Паркинсоновият тремор се наблюдава при:

Верният отговор е А) Характерно за Паркинсоновия тремор е, че се наблюдава в покой и намалява (или дори изчезва) при движение и по време на сън.

Verified by Dr. Petya Stefanova