Мускулна хипотония може да се наблюдава при:

Мускулна хипотония може да се наблюдава при:

Верни отговори са А, B и D. При увреда на периферен двигателен неврон е характерна т.нар. вяла пареза, при която мускулния тонус е отслабен. След остър инсулт в първите седмици на фона на церебрален шок се наблюдава мускулна хипотония в засегнатите крайници. След време се развива повишен мускулен тонус - т.нар. спастичност в засегнатите крайници. При малкомозъчно увреждане се наблюдава отслабване на мускулния тонус, често генерализирана хипотония.

Verified by Dr. Petya Stefanova