Липсата на кое вещество се свързва с развитието на Паркинсонов синдром?

Липсата на кое вещество се свързва с развитието на Паркинсонов синдром?

Верният отговор е С). Намалената продукция на допамин в субстанция нигра е причина за развитието на Паркинсонов синдром.

Verified by Petya Stefanova