Към екстрапирамидната система се отнасят пътища, които преминават:

Към екстрапирамидната система се отнасят пътища, които преминават:

Верни отговори са В) и D). Към екстрапирамидната система се отнасят пътищата от кората и малкия мозък, преминаващи през базалните ганглии, където се модулира сигнала преди да достигне до предните рога на гръбначния мозък.