Коя от изброените структури не се отнася към екстрапирамидната система?

Коя от изброените структури не се отнася към екстрапирамидната система?

Верният отговор е С) Pons. Всички останали изброени структури се отнасят към екстрапирамидната система.

Verified by Petya Stefanova