Коя комбинация от симптоми описва най-точно Паркинсоновия синдром:

Коя комбинация от симптоми описва най-точно Паркинсоновия синдром:

Верният отговор е С) Тремор, Ригидност, Акинезия и брадикинезия и Постурална нестабилност (феномен на замръзването) са основните симптоми на Паркинсоновия синдром. Комбинацията се помни лесно като комбинация от първите букви на симптомите "TRAP".

Verified by Dr. Petya Stefanova