Кой от изброените въпроси има най-малко значение при снемане на анамнезата при пациент със съмнение за мозъчен инсулт?

Кой от изброените въпроси има най-малко значение при снемане на анамнезата при пациент със съмнение за мозъчен инсулт?

Верният отговор е С. При съмнение за инсулт поставянето на диагнозата, изготвянето на терапевтичния план и поведението при този пациент като цяло зависят от точното начало на симптомите, придружаващите заболявания и рискови фактори, приема на лекарства (с особен фокус върху антикоагуланти и антиагреганти). Последното хранене не променя поведението при тези пациенти.

Verified by Dr. Petya Stefanova