Кои симптоми насочват към засягане на екстрапирамидната система?

Кои симптоми насочват към засягане на екстрапирамидната система?

Верни отговори са С и D. При засягане на екстрапирамидните пътища се нарушават мускулния тонус, регулацията на движенията и стойката.

Verified by Dr. Petya Stefanova