Кои от изброените тестове се използват за оценка на координацията при снемане на неврологичен статус?

Кои от изброените тестове се използват за оценка на координацията при снемане на неврологичен статус?

Верният отговор е А) Стоеж и походка

Verified by Dr. Petya Stefanova