Кои от изброените са хиперкинетични екстрапирамидни синдроми?

Кои от изброените са хиперкинетични екстрапирамидни синдроми?

Верни отговори са А), С) и D). Паркинсоновият синдром е хипокинетичен екстрапирамиден синдром.

Verified by Dr. Petya Stefanova