Кое от изброените имена не е име на рефлекс, нормално получаващ се при възрастен?

Кое от изброените имена не е име на рефлекс, нормално получаващ се при възрастен?

Верният отговор е D: Бабински е патологичен рефлекс, екстензорно тоничен рефлекс. Позитивира се при лезия на централен (горен) двигателен неврон.

Verified by Dr. Petya Stefanova