Кое е характерно за неоцеребеларния синдром?

Кое е характерно за неоцеребеларния синдром?

Верният отговор е С) Атаксия, дисметрия и нарушение на волевите движения

Verified by Dr. Petya Stefanova