Кое е най-уместното документиране на анамнезата на пациента?

Кое е най-уместното документиране на анамнезата на пациента?

Верният отговор е В. В анамнезата е важно да се опише кога, какво и как се е случило по думи и описание на пациента, избягвайки медицински термини. Документацията остава завинаги в досието на пациента и трябва да е прецизна. Често в клиничната неврология трябва да се разграничи епилептичен припадък от синкоп - чудесен пример, където анамнезата има ключова роля в диагностичния процес.

Verified by Dr. Petya Stefanova