Как се променя походката при церебеларна увреда?

Как се променя походката при церебеларна увреда?

Верният отговор е С) Характерно е ходенето на широка основа с некоординирани и различни по дължина и посока крачки

Verified by Dr. Petya Stefanova