Какъв е тестът на Ромберг при сензорна атаксия?

Какъв е тестът на Ромберг при сензорна атаксия?

Верният отговор е А) Ромберг е положителен, което означава, че пациентът е стабилен при стоеж с отворени очи и нестабилен със затворени. Това най-вероятно се дължи на увреда на дълбоката сетивност в долните крайници.

Verified by Dr. Petya Stefanova