Какво означава терминът “агнозия”?

Какво означава терминът "агнозия"?

Верният отговор е С). Агнозия е когнитивно нарушение, при което има неспособност за разпознаване или идентифициране на обекти при съхранени сензорни функции.

Verified by Dr. Petya Stefanova