Какво означава дисдиадохокинезия в контекста на неврологичния статус?

Какво означава дисдиадохокинезия в контекста на неврологичния статус?

Верният отговор е С) Невъзможност за извършване на алтерниращи, добре координирани ритмични движения

Verified by Dr. Petya Stefanova