Какво е анизорефлексия?

Какво е анизорефлексия?

Верният отговор е В. Анизорефлексия означава ляво-дясна асиметрия в рефлексите, което може да е резултат от патологична едностранна хипо- или хиперрефлексия.

Verified by Dr. Petya Stefanova