Какви видове нистагъм могат да се наблюдават?

Какви видове нистагъм могат да се наблюдават?

Верният отговор е С) Хоризонтален, вертикален и ротаторен

Verified by Dr. Petya Stefanova