Каква е правилната последователност при снемане на анамнеза на неврологично болен?

Каква е правилната последователност при снемане на анамнеза на неврологично болен?

Верният отговор е В. Както всяка анамнеза и неврологичната включва история на сегашното заболяване (като се започва с настоящия симптом, проблем, причината, довела пациента при лекаря), история на миналите заболявания, навици, рискови фактори, социална анамнеза, фамилна анамнеза. Честа грешка при студентите е да правят подробно описание на оплакванията през изминалите години без да е ясна конкретната причина пациентът да търси медицинска помощ в настоящия момент.

Verified by Dr. Petya Stefanova