Каква е клиничната интерпретация на положителен палмо-ментален рефлекс?

Каква е клиничната интерпретация на положителен палмо-ментален рефлекс?

Верният отговор е D) Оралните автоматизми при възрастни се позитивират при двустранна увреда на горния двигателен неврон. Те са нормална находка при бебета.

Verified by Dr. Petya Stefanova