За хиперрефлексията е вярно, че:

За хиперрефлексията е вярно, че:

Едностранно засягане на централния двигателен неврон (пирамидните пътища) се проявява с ограничена едностранна хиперрефлексия. Генерализирана хиперрефлексия се наблюдава при невроза с общо понижение на прага на възбудимост, тиреотоксикоза и други метаболитни нарушения.

Verified by Dr. Petya Stefanova