Асоциативната част на стилорадиалния рефлекс е на ниво:

Асоциативната част на стилорадиалния рефлекс е на ниво:

Верният отговор е С: Асоциативната част на стилорадиалния рефлекс е на ниво С5. В зависимост по получения отговор при изследване на рефлекса, анамнезата на пациента, останалите симптоми, наличието на асиметрия в този рефлекс в ляво и дясно, състоянието на останалите рефлекси, може да се определи нивото на засягане на гръбначния мозък.

Verified by Dr. Petya Stefanova