Асоциативната част на мандибуларния рефлекс е на ниво:

Асоциативната част на мандибуларния рефлекс е на ниво:

Асоциативната част на мандибуларния рефлекс е на ниво:

Верният отговор е C: Асоциативната част на мандибуларния рефлекс е на ниво мезенцефалон-понс. Рефлексът е усилен при псевдобулбарна парализа (засягане на централен двигателен неврон), а отслабен при булбарна парализа (засягане на долен двигателен неврон).

Verified by Dr. Petya Stefanova